Puratos Grand-Place Indochina

Food Innovation For Good

Puratos Grand-Place Indochina (viết tắt là PGPI) là liên doanh giữa Puratos Group và Grand-Place Holding - cả hai công ty đều có trụ sở tại Bỉ.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra hương vị bằng sự đổi mới của mình.

Xem thêm